Thông Báo Chuyên Mục Mới!

Kính thưa Qúy Vị,
Chúng tôi vừa phát hành phần Bói quẻ đầu năm được XemTuong.net phát triển đựa theo tài liệu xưa cũ, gồm có 64 quẻ Á Rập xem về tiền tài, tình duyên, gia đạo, linh nghiệm vô cùng. Quẻ này có thể xử dụng bất cứ lúc nào và ở đâu, mỗi khi có việc cần, quý vị cứ khấn nguyện rồi xin quẻ sẽ thấy ứng nghiệm không sai. Nhất là dịp đầu năm, muốn biết công việc làm ăn, tình duyên, gia đạo trong năm mới ra sao, quý vị thử xem quẻ 1 lần để tiên nghiệm sự huyền bí của quẻ.

Qúy vị hãy cố gắng chia sẽ trang Xemtuong.net lên Facebook để nhiều người biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển nhiều ứng đụng hay để phục vụ quý vị.

Trân Trọng!
XemTuong.net

Bài viết trích ra từ bản dịch Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của tác giả Vũ Tài Lục. Đây là một bài viết rất hay!
Tứ yếu - Thập dụ - Bát pháp

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói

Trích dẫn từ sách Tử vi đẩu số toàn thư của cụ Vũ Tài Lục dịch và bình chú

Các sao phân phối đóng tại 12 cung, biến hoá vô cùng. Có bốn điểm trọng yếu để phân biệt:

a) Cát hung

b) Hư thực

c) Chủ khách

d) Cường nhược

Cát – Hung: Sao có sao thiện, sao ác, thiện là cát tinh, ác là hung tinh. Hung hay cát không phải chỉ căn cứ trên tính chất mỗi vị sao mà còn căn cứ trên chỗ đứng của nó đúng hay sai, miếu địa hay hãm địa.

Hư thực thế nào?

Sao tốt lâm miếu địa mới là thực cát, thực cát thì không hung dù gặp hung cũng chẳng sợ. Sao xấu rơi vào hãm địa mới là thực hung, thực hung thì không cát, dù gặp cát cũng khó lòng giải. Sao tốt ở hãm địa là hư cát, hư cát là không tốt, còn có thể biến cát thành hung. Sao xấu ở miếu địa là hư hung, hư hung là không hung, còn có thể biến hung thành cát.

Chia chủ khách ra sao?

Lấy các sao ở bản phương làm chủ, các sao tại cung tam hợp hay xung chiếu là khách. Nếu như bản phương không có chính tinh tức không có chủ thì phải mượn sao ở cung xung chiếu làm chủ, các sao cung tam hợp làm khách.

Cường nhược đây ý nói cường nhược trong tương quan chủ khách. Khách với chủ đều tốt là khách chủ tương đắc hay khách chủ đều xấu là một bầy bạo nguợc thì khỏi phải đặt vấn đề cường nhược. Chủ khách vừa hung vừa cát thì phải xét chủ mạnh hay khách mạnh. Nếu chủ mạnh thì khách theo chủ, nếu chủ yếu thì khách kéo chủ đi. Cát cường cát thắng, hung cường hung thắng.

Thập dụ là gì?

Là mười điều căn bản cho việc xem số ở mỗi cung cùng với các cung tam hợp và cung xung chiếu:

 1. Bản phương tốt (cát) “do nội tự cường” mạnh từ bên trong mạnh ra.
 2. Bản phương xấu (hung) là “tòng căn tự phát” hư từ gốc rễ.
 3. Cung xung chiếu tốt là “nghênh xuân tiếp phúc” chờ xuân đón phúc.
 4. Cung xung chiếu xấu là “đương đầu ác bổng” giơ đầu chịu búa đập.
 5. Cung tam hợp tốt là “tả hữu phùng nguyên”, lắm chân tay giúp đỡ.
 6. Cung tam hợp xấu là “tả hữu thụ địch”, địch từ bên phải, bên trái đánh tới.
 7. Lân phương (cung đằng trước đằng sau) tốt là “lưỡng lân tương phù” hai bên hàng xóm phù trợ.
 8. Lân phương xấu là “lưỡng lân tương vũ”, hai bên hàng xóm mưu hại.
 9. Cả bốn cung cùng tốt là “ Thiên tường vân tập” mây ngũ sắc kéo về chầu.
 10. Cả bốn cung cùng xấu là “tứ diện sở ca” bị vây tứ phía không lối thoát.

Bát pháp là tám lối định cách cục khi xem sổ. Mệnh ai cũng thế, đều có cách cục ví như hình vuông, hình tròn, to, nhỏ, đẹp, xấu, lành vỡ của đồ vật. Cách cục của mệnh nói cho hết thì nhiều vô cùng nhưng đây dùng lối quy nạp để đưa thành tám lối. Chia ra như sau:

A. Thành phá tứ pháp:

Phàm mệnh thân bản phương có sao tốt gặp các sao khác ở cung tam hợp và xung chiếu nếu gặp:

 • Khoa Quyền Lộc Quí thì kể như cách cục thành, đáng phê mấy chữ “giao long đắc vận vũ” (con rồng gặp mây nước).
 • Nếu gặp tứ hung Hỏa Linh, Dương Đà thì kể như phá cách loại “miêu nhi bất tú” (chỉ nẩy mầm mà mầm không xanh tốt).
 • Nếu vừa gặp tứ hung lẫn tứ cát thì kể như trong thành có phá, chẳng khác chi “bạch khuê hữu điềm” (viên ngọc trắng bị vết nứt, vết mẻ).
 • Cả tứ hung lẫn tứ cát đều không thì kể là cách chưa thành nhưng không bị phá, chờ xem hạn ra sao giống như “hỗn kim phác ngọc” (vàng còn lẫn các khoáng chất tạp nhạp, ngọc chưa được lấy ra khỏi đá).

B. Cứu khí tứ pháp:

Phàm mệnh thân cung mà các cung xung chiếu tam hợp đều có hung nếu:

 • Gặp Lộc Quí Quyền Khoa là cứu cách, hạn hán lâu ngày được cơn mưa “cửu hạn phùng cam vũ”.
 • Gặp Hỏa Linh Dương Đà là khí cách (bỏ đi), cây gỗ mục không thể khắc đẽo làm gì được “hủ mộc nan điêu”.
 • Gặp vừa tứ cát vừa tứ hung là vừa cứu vừa khí cách, giống như ăn gân gà “thực kê lặc”.
 • Không gặp cả tứ cát lẫn tứ hung là cách “thủ tàu bão khuyết” nấn ná đợi thời.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Về Menu

Tứ yếu Thập dụ Bát pháp


vật phẩm phong thủy xua đuổi tà khí sac Trung Thu Hội Đền Kim Liên Năm 2019 mệnh gì biện pháp cải thiện phong thủy con giáp may mắn trong 2018 sao hỷ thần ở cung mệnh Những lưu ý khi thiết kế nhà bếp theo hôn nhân đã qua 64 Boi bai Tên hay cho bé trai Giản Hạ Thủy Ông công ông táo ất tỵ 1965 nữ Tiểu song joong ki các chòm sao xử nữ cải thiện phong thủy nhà bếp làm việc thiện Hội Đua Thuyền Yên Duyên các chòm sao hợp với nhau cách hóa giải nhà hướng đông bắc 12 cung hoàng đạo làm lưu manh hon phụ nữ môi cong dễ lên đỉnh bố tuổi tý con tuổi thìn cách thể hiện tình cảm của con gái tuoi dau Hội Am Chúa nữ tuổi dậu 1993 tướng cổ dài Binh than vòng thái cực số đề cung hoàng đạo sáng tạo nhất hình xăm đẹp cung Song Tử nhóm máu O chúng chọn một người vợ tốt ngua tai Hổ giác kiep sat rước xem tướng mụn ruồi ở tai kien thuc tu vi SAO LƯU HÀ TRONG TỬ VI Sao Địa võng xem tử vi Tarot Bạn và người yêu có