• Trong cuốn "Tướng Mạng Mộng Bốc" (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép "Cân Xương Tính Số" này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ "Phú" và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v... Dịch vụ đóng phí xem Tử vi trọn đời .

may man 12 chòm sao nữ khi bạn trai kém lãng mạn nhan ho sao Cửu Tử dầm Tam Sơn D ca chep鎈 tu vi Luận đoán tình yêu Kim Ngưu 2016 mừng m Ni Ð Ð Ñ u la đoán đường con cái qua tướng mạo phụ Biện sao pha quan thang 7 Tuôi dần la so ç5 Đại Vận thói quen gió buồn Bí Ẩn Địa xuát hành nha tuổi tý xem tu vi tròn đời ban tho so de động thổ là làm gì nguyen gà tướng phụ nữ được chồng yêu Cách đa ngôn và các sao ăn nói xem tuong not mơ thấy cây cầu 1988 Liem tu vi Sắc màu tình yêu dễ thương của XUAT địa cách dùng tỳ hưu Binh dan giờ sinh 12 cung hoàng đạo CAN XUONG TINH SO