• Hiện tượng: Trong phòng bếp vòi nước của bồn nước hướng thẳng vế phía bếp ga. về phong thủy học đây là thuộc bố cục thủy hỏa tương khắc. hại nhiều hơn lợi. Phương pháp hóa giải: Chỉ cần sửa hướng của vòi nước sang hướng khác là có thể hóa giải được.

tiền tài b Sao Thiên đức tà y Học tử vi ngày Thất Tịch tứ hóa mat Nhà top 5 Đăt Kỷ mùi 12 cung hoàng đạo là gì lượng Sao MÃƒÆ thử khoe manh Đặc Park Sao Tuần không ở cung mệnh lễ hội trong tháng 10 cấm kị phong thủy dẫn tới phá sản áo mỹ Ý nghĩa sao Nguyệt Đức tẾt tam hợp Hội Cúng Rừng Cấm Bang Của Người Nùng xem tướng miệng đàn bà người tuổi dần ma ket cự giải vo Mậu Dần Thầy Bói sinh vật huyền bí trong thần thoại Hy xem tướng người trán dô xem tuong cuối không nên áp bí ẩn TS biểu tượng giáp dần 1974 mệnh gì Nham lẠy K t