• Ô Sào thiền sư là một cao tăng Trung Hoa vào đời Đường. Khi bà mẹ hạ sanh sư, bà không ưng ý lắm nên đem bỏ con vào một chiếc tổ quạ trên cội đại thọ trước hiên chùa rồi lẫn mất.
  • Hành: Thủy Loại: Hung Tinh Đặc Tính: Hao tán, tai nạn, trở ngại, thị phi, khẩu thiệt, quan tụng. Sao Thiên Sứ đóng ở vị trí cố định ...
  • thiên sứ (Thủy) thiên thương (Thổ) *** Hai sao này đóng ở vị trí cố định: Sứ đóng ở cung Tật, Thương đóng ở ...
  • Thiên Sứ có nghĩa là buồn thảm, xui xẻo, không may, ngăn trở mọi công việc, mang lại tang thương, bệnh tật, tai họa. Ý nghĩa này chỉ có khi xét vận hạn.

1956 giấc mơ quỷ dữ tướng răng danh mắt tha miếu mạo cách coi vận hạn thiên đồng xem chỉ tay đoán vận mệnh con mặt trời nhân mã Khẩu quyết các nốt ruồi trên mặt thang 8 u cỡ sao linh tinh tại mệnh mo Ban thờ i dien bang xep hang 4 con giap dai gia hoa cát tường bằng vải voan suy đoán tu vi 6 tối kỵ phải tránh trong phong đặt sư tử theo phong thủy tu vi 9 đường vân tay nhiều tiền lắm Äêm loc dóng Sao thai am thiên bình công ty Mệnh Sa Trung Kim Giải Mã giấc mơ cac Ð yếu tố ảnh hưởng tới đại vận tướng phụ nữ chết yểu cải thiện phong thủy nhà bếp 76 kỷ sửu sinh năm nào 500 điều cấm kỵ trong phong thủy trÃ Æ hình xăm hợp với mệnh thổ tướng đàn ông cằm chẻ cách 12 chòm sao tiêu tiền sao dia giai vợ chồng xung khắc sao thiên sứ