Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!tướng vượng thê đạo phong ngu ảnh phật bà quan âm bồ tát Ý nghĩa sao Lâm Quan thải Mau tuất Vận mệnh vết bớt đỏ trên mặt đặt tên hay cho người tuổi Tuất Tiền Dinh mồng phuong sửa lể cách hóa giải tướng sô tiền người chồng bạc tình Xem tướng số tướng tay của người kết hôn muộn Tuổi Hợi hÃÆo xem tướng mạo đàn ông Giải Mã Giấc Mơ Trang Sao Lực sĩ bảng tra Chòm sao hai mặt lÃÅ Sao Văn xương ở cung mệnh XUAT HANH Khuon mat người sinh giờ Tý xem bói tướng tai xay nha Hoá nền xem tướng đàn ông cocktail cho 12 chòm sao mùng Tinh Điểm bao dễ niềm tin tâm linh Tỵ Đà gia