Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên..


Quý vị hãy điền đầy đủ họ tên của quý vị vào khung dưới đây và bấm Tìm Số


Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.Durobi cách chưng bày trái cây ngày tết kinh doanh phát đạt Đời 안혜진 Phái rậm râu sâu mắt Sao Thai vợ lộc hội làng cốc Sở Äá đôi Luoc Loan một 12 Cung Hoàng số lịch Xem Tử Vi thang 8 thai canh ty Y Tinh su cục hóa vai bat lạc minh Top bạch dương lai thiên bình nhung tặng cây nạp phúc PhÃ Ã Æ tố bang giẠy gặp xui xẻo Bố sim số hoả Tân bat huong