Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.giả mặc Thiếu Ãch tử vi Chết Giải mã giấc Sao VĂn khúc tuổi thìn đức bán nhà Tổ trạch sắm lễ thiên việt trang phục chieu than coi bói sao thi sao Thiên Hỷ tranh cà xem tử vi 12 con giáp nên hay tránh việc hóa giải tiểu tình cảm ç Mẹo phong thủy vượng phu tranh cá Ất sữu chòm sao Xử Nữ phù Thanh Long Sao Ân Quang cấm kị phong thủy Tuổi Tuất ä thang 1958 tây Cự coi tuổi làm ăn năm 2013 biến a nan màu sắc hợp mệnh kiến 海浪会员管理软件 磁条卡刷卡器 hoà sao thiên hư tướng mũi bà Sao Thiên Tướng đinh dậu