Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻnhóm máu ab cung song tử gỗ sân Cu mon thùng phương pháp sinh con trai con gái menh Thien yet Từ chÆ i dien thoai Cua nguoi tuoi mao i sinh con tháng nào tốt nhất trồng kẻ lừa đảo dáng CAN XUONG TINH SO mẹo phong thủy tài lộc cach Ma Cao phong thuy nha o cúng Đàn Bát Mậu Tý nỗ roi the 72 tướng râu đàn ông Ngũ giÃy khan tà cung song tử kham van cung su thẠ50 năm hôn phối Phong thuy ca phòng ăn nhỏ cúng giải sao thái bạch Sao hoa quyen chấn phận nẠm tay VÃÆ