Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


may xem tay đại gia sao hỏa tinh hãm địa hẹn Hoà tử vi tháng 7 âm lịch giải hạn hoang ốc giai mong xem ngày cung bạch dương nên xăm hình gì Hạn Cua my HÃ Æ Sao Bênh phù Bói tình duyên toàn sao tướng quân trong lá số tử vi mũi bừa bộn mơ thấy phụ nữ mang thai Rằm Tháng 7 mèo chạy vào nhà xem tuong lễ hội trong tháng 9 æŽ ç Sao xấu Bính Thìn Phi Tinh nam đeo quan âm tam hop top ngay ram ty Xem tuoi cat nhà Huyền quan Nhật Số Phận tràng Sao Phục Binh day thang đối lá số tử vi của Quang Trung phật le vu lan bói hắt xì hơi chữ M Hội Tứ Kiệt vận đỏ Thất sát