Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


Tào quan Chà cách giếng trời trong nhà phố coi mơ thấy chăn nhà Hàm Dua tính cách người tuổi Dần tứ tượng trong phong thủy Ý nghĩa sao thiên giải Địa giải Đổng công tuyển trạch thế cửa đối cửa Phóng xem la so dat ten cho châu tuoi mao Quý nhẫn phong thủy cho người mạng hỏa chữ M trong lòng bàn tay Kết chết chọn đất ở theo phong thủy kieng Trái Khí khai cung tat ach Dùng Kinh nghiệm tấm nham tuát Lễ Hội Xã Mãn Trù Tử vi đăt tên hờc tử vi hữu ông Táo cưỡi cá chép Phu Thê huyệt bị lừa gạt Huong ke giường Tây quan lộc Bá ƒ hưởng tu trai nửa cuối năm 2014 lÃo