<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngbính thìn Thuốc Cải vận xem tháng cung tý Đoán số bà n nam tuổi tý Mất bò Tỉnh bói dịch giâc mơ Mạu thìn Lễ Phật Đản duyên phận dat ten con đàn ông mắt lồi cự nhật quả tú Bình sống thọ 62 mÐ ÐŽ とらばーゆ 女性の求人44 đường Công danh tướng người đàn ông giàu sang Họa sao Tiểu hao XUAT xem ngày sinh lá số cu sao thien tai mắt bệnh phù mệnh Mộc Cầu tự chọn đất làm nhà NhẠchuyện tâm linh Bản mệnh Cua Nhất tạp Mũi Thạch Sách tử vi