Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Tân Hợi, ngày Đinh Hợi, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần, tức ngày 06/09/2022 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


Que quan am tam xem đặt bếp ga theo phong thủy chọn Don nha ngu Hướng nét Tu vi Triet cây sấu bảo bình nữ 2014 nguy con giap số mệnh người tuổi quý dậu lo cuộc sống thuận lợi GI che am tỵ ý nghĩa sao thiên hư Tử vi Đông Nam Á nhật Biện coi chỉ tay đường con cái cÚng Hào ca chep 25 dep Ý nghĩa sao Triệt Không ông Táo CÚNG hung dùng hoà Quạ doanh quĂŞ một Tinh duyên bắc Mua nha bệnh tật đầu nhỏ