Trang 1


Hướng dẫn đọc Chu Dịch Dự Đoán


họ me va be Dần mơ thấy cây cọ hướng kê giường nằm xem huong nhÃƒÆ độc tọa mơ thấy ăn Hội Rước Voi tương khắc Bắt cự giải ト黛サ nghèo họa suu cung dần So Trần xem tuong xung khắc thi cử trà n Sập nÃÆ Hồi Tả Ao khÃ Æ minh tâm Đoán tử vi sao dia giai dao bừa bộn cũng chẳng sao Xem tử vi cho người sinh tiết Đại xem menh va cung hình mà y cúng thổ công chú mẹo dạy con ngoan cách trang trí bể cá la hán Đàn dung 12 Cung Hoàng Đạo Đặc quẠHƯỚNG NHÀ xăm con hổ