Trang 1


níu cân tiền tóc TẠ Canh thìn 2000 duyên âm ram thang bay mơ thấy mưa báo điềm gì giáp tý người tuổi mão tuổi tị cung sửu giá tấn cung Thân ca chep鎈 dạy Sự nghiệp cấu bão tướng nghèo khó gắn cửa NỐT RUỒI SON lòng bưởi hợp giải sao người tuổi ngọ thiên can trần Tử bi Sao Chốt xem tướng móng tay ban đêm Ngũ Hành CГЎВ Cầu tự Tình yêu sao dà la im văn Cách giàu và những sao hữu sản điềm những điều SAO THIÊN KHÔI Nhà tử vi tháng sinh đức da người tuổi Tý