LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2023

Lịch Dương
Ngày 07 Tháng 02 năm 2023
07


24:24 - Thứ Ba

Lịch Âm
Ngày 17 Tháng 01 năm 2023
17

Giờ Mậu Tí VN, Ngày Bính Thân
Tháng Giáp Đần, Năm Quý Mão
Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, Trực Phá
Tiết Khí: Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân) - Kinh độ mặt trời 315°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
giật mắt trái bệnh gì dat ten con phát sao Giải Thần vượng địa Cua xa toi vong nhan Đoán bệnh khớp viêm phong thấp Giải mã giấc mơ phat tài Sao mẹ Tu鎈 đại cát Sự nghiep tiền của Ä Ãªm giã ngu hanh cung not Gieo que Top dat giúp Xem tuổi vợ chồng Dong cong tuyển Trạch Cung xem tướng Tượng quan Âm XEM NGÀY túi Chỉ Thánh æŽ ç ban ban lam viec Con Nốt ruồi trên mũi bảo bình khi chia tay Phong Thuỳ nhat bão nhắn Bản mệnh Phật của người tuổi Sửu Vận mệnh Kinh Phòng quà tuổi dậu